Tilmeld til nyhedsbrevTip en venEnglish

Uledsagede børn på flugt 

”Udrejst, skønnet udrejst eller stadig registreret som udebleven”. Dette er integrationsministeren svar på, hvad der er blevet af de over 600 børn, som er forsvundet fra Danmark siden 2002.  


I 2008 kom i alt 316 uledsagede flygtningebørn til Center Gribskov mod 123 året før. Men tal fra Dansk Røde Kors, der driver asylcentret i Gribskov, viser, at mellem 60 og 70 procent af børnene forsvinder fra centeret igen i løbet af kort tid. Ofte søger børnene videre mod et andet land, hvor de har slægtninge, der venter på dem. Men reelt er deres skæbne ukendt, selvom der er begrundet frygt for deres sikkerhed og velfærd.

Årsagen til børnenes flugt fra de danske myndigheder er den såkaldte Dublin-forordning, som forhindrer Danmark i at hjælpe børnene videre under betryggende forhold. Forordningen opererer med et meget snævert familiebegreb, der fx udelukker bedsteforældre, onkler og tanter fra at modtage de uledsagede børn.

Børnerådet mener, at antallet af de mindreårige flygtninge, der efter mødet med det danske system tvinges ud på endnu en farefuld flugt alene, skal reduceres.

Børnerådet anbefaler derfor, at:
• Regeringen sikrer, at uledsagede flygtningebørns rettigheder overholdes
• Regeringen iværksætter en undersøgelse af det høje antal af uledsagede børn på flugt, der forsvinder fra danske asylcentre.
• Regeringen, på baggrund af den ovennævnte undersøgelse, iværksætter konkrete initiativer, der forebygger, at uledsagede børn på flugt forsvinder.
• Regeringen stiller forslag om, at EU-landene udvider familiebegrebet i Dublin-forordningen, så ikke kun forældre og værger regnes for familie.


Fakta:
Dublin-forordningen fastslår blandt andet, at det EU-land, hvor et uledsaget barn dukker op, skal behandle barnets sag - også selvom barnet kun bruger landet som transitland på vej mod et andet EU-land, hvor f.eks. barnets tante eller onkel opholder sig.

Logo Vesterbrogade 35
1620 København V
Tlf. 3378 3300
Fax 3378 3301
E-mail: brd@brd.dk
Cookiepolitik